SPOTKAJMY SIĘ

Jak często człowiek uzmysławia sobie, że oto odkrył coś zupełnie nowego? Jak często świat pokazuje nigdy wcześniej niewidziane oblicze? Takie chwile to esencja ludzkiej egzystencji. Takie chwile transformują świadomość człowieka i przynoszą owoce przez całe życie. Odkrywanie siebie to przygoda, którą SUNSANDRA pragnie zaproponować każdemu. Przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa SUNSANDRA transformuje świadomość używając kilku podstawowych narzędzi:

MEDYTACJA W KRAINIE DŹWIĘKU to koncert, podczas którego wibracje gongów wyzwalają od ograniczeń i pozwalają spojrzeć na świat z nowej perspektywy. SESJA INDYWIDUALNA to spotkanie z trenerem, podczas którego pracuje się nad wyzwaniami i zagadnieniami osobistymi. PROGRAM WZMACNIAJĄCY jest propozycją dla tych, którzy lubią regularny zestaw ćwiczeń. Wykonuje się je codziennie w grupie.

Transformacja świadomości jest zagadnieniem przed którym trudno uciec. Życie stawia przed nami wyzwania o coraz większej skali. Pewnie stawić im czoła – oto marzenie każdego, kto pragnie żyć szczęśliwie. Narzędzia SUNSANDRA są zestawem technik, które przynoszą pewność w realizowaniu celów i długookresowych planów. Tu i teraz transformują świadomość aby cieszyć się bezpieczeństwem oraz obfitością.

Showing all 4 results